[Infographics] 9 tháng, ngành Bảo hiểm xã hội thanh tra đạt 59,09% kế hoạch

Hà Anh

Trong 9 tháng năm 2020, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 3.155 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch.

[Infographics] 9 tháng, ngành Bảo hiểm xã hội thanh tra đạt 59,09% kế hoạch
[Infographics] 9 tháng, ngành Bảo hiểm xã hội thanh tra đạt 59,09% kế hoạch - Ảnh 1