[Infographics] BHXH Việt Nam chỉ đạo phát triển BHYT HSSV năm học 2021-2022

T. Anh - Lan Nhi

Ngày 6/8/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2396/BHXH-TST thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2021-2022.

[Infographics] BHXH Việt Nam chỉ đạo phát triển BHYT HSSV năm học 2021-2022
[Infographics] BHXH Việt Nam chỉ đạo phát triển BHYT HSSV năm học 2021-2022 - Ảnh 1