[Infographics] Bức tranh cổ phần hóa tại doanh nghiệp hiện nay

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tính đến hết tháng 7/2020 mới tiến hành cổ phần hóa được 37 doanh nghiệp, bằng 28% kế hoạch.

[Infographics]  Bức tranh cổ phần hóa tại doanh nghiệp hiện nay - Ảnh 1