[Infographics] Bức tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 2/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh với tổng tài sản ước đạt 582.385 tỷ đồng.

[Infographics] Bức tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1