[Infographics] Các đối tượng được miễn phí mua BHYT năm 2020

Theo plo.vn

Trong các nhóm đối tượng được miễn phí mua BHYT năm 2020 có 8 nhóm liên quan khối Đảng- Nhà nước, người có công với Cách mạng...

[Infographics] Các đối tượng được miễn phí mua BHYT năm 2020 - Ảnh 1