[Infographics] Các mức xử phạt vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu

P. Tuấn - T. Anh

Các mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan mua lại cổ phiếu được quy định rõ tại Điều 16, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

[Infographics] Các mức xử phạt vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu  - Ảnh 1