[Infographics] Mức phạt đối với vi phạm về quản lý thành viên của VNX và công ty con

[Infographics] Mức phạt đối với vi phạm về quản lý thành viên của VNX và công ty con

Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX ) và công ty con được quy định rõ tại Điều 22, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Xử nặng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký, niêm yết không đúng thời hạn

Xử nặng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký, niêm yết không đúng thời hạn

Hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán không đúng thời hạn thì bị xử phạt nặng theo quy định Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.