[Infographics] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ

Theo baogiaothong.vn

Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV với 100% phiếu tán thành của đại biểu có mặt (475 đại biểu).

[Infographics] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ - Ảnh 1