[Infographics] Cục Thuế các địa phương sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử

Nội dung: Việt Dũng - Thiết kế: T. Anh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc đưa hóa đơn điện tử vào áp dụng trong thực tế, tại 6 cục Thuế được lựa chọn triển khai trong giai đoạn 1 đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đưa hóa đơn điện tử áp dụng vào cuộc sống.

[Infographics] Cục Thuế các địa phương sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử  - Ảnh 1