[Infographics] Cuộc đua tiêm chủng vắcxin Covid-19 trên toàn cầu

Theo TTXVN

Israel hiện dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng vắcxin ngừa Covid-19 với 12,59 liều trên 100 người dân; thứ hai là Bahrain là 3,57 liều trên 100 người dân; Trung Quốc là 0,31 liều trên 100 người dân.

[Infographics] Cuộc đua tiêm chủng vắcxin Covid-19 trên toàn cầu - Ảnh 1