[Infographics] "Điểm danh" các ngân hàng có lãi cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2020

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phứt tạp nhưng một số ngân hàng đã có kết quả kinh doanh tích cực.

[Infographics] "Điểm danh" các ngân hàng có lãi cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1