[Infographics] Điểm lại một số trường hợp điển hình bị truy thu thuế từ kinh doanh qua mạng

PV.

Trong thời gian qua, cơ quan thuế trong cả nước đã tổ chức rà soát các nhân kinh doanh qua mạng xã hội như Facebook, Google, YouTube... Qua đó, cơ quan thuế đã truy thu được hàng chục tỷ đồng của các cá nhân kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

[Infographics] Điểm lại một số trường hợp điển hình bị truy thu thuế từ kinh doanh qua mạng - Ảnh 1