[Infographics] Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài thế nào

Theo Anh Minh - Tạ Lư/vnexpress.net

Gần 10 tỷ USD được các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân rót vào các dự án nước ngoài, và lãi mang về nước chiếm 1/3.

[Infographics] Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài thế nào - Ảnh 1