[Infographics] Dự thảo chuẩn chương trình đào tạo với trình độ đại học

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Sinh viên học lên bác sỹ sẽ phải hoàn thành 180 tín chỉ, kỹ sư, kiến trúc sư, dược sỹ, bác sỹ thú y phải hoàn thành 150 tín chỉ khi học đại học.

[Infographics] Dự thảo chuẩn chương trình đào tạo với trình độ đại học - Ảnh 1