Bổ sung chế tài xử lý các trường hợp cố tình vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền

Bổ sung chế tài xử lý các trường hợp cố tình vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền

Chiều 24/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có đại biểu cho rằng cần bổ sung chế tài cho các trường hợp cố tình không tuân thủ các quy định, luật lệ về phòng chống rửa tiền.
Chỉ thanh toán khi có trong dự toán được giao

Chỉ thanh toán khi có trong dự toán được giao

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Theo dự thảo, chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp tạm cấp ngân sách.
Xây dựng quy trình hoàn thuế phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới

Xây dựng quy trình hoàn thuế phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới

Theo Tổng cục Thuế, để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của Ngành, cần thiết xây dựng dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình hiện hành. Theo đó, Dự thảo quy trình hoàn thuế được xây dựng đảm bảo tính thống nhất về nội dung công việc, trình tự thực hiện, thời gian, cách thức thực hiện.