Trường Đại học Văn Lang kiến tạo môi trường quốc tế cho sinh viên

Trường Đại học Văn Lang kiến tạo môi trường quốc tế cho sinh viên

Sáng ngày 22/12 Trường đại học Văn Lang công bố nhận diện thương hiệu mới: "Đại học Văn Lang - Đại học Việt Nam chuẩn quốc tế" với logo mới. Cũng tại buổi lễ này diễn ra tọa đàm "Sự chuyển mình của giáo dục đại học để đáp ứng các năng lực cần thiết cho lực lượng lao động tương lai".
Xây dựng cơ chế tài chính nâng cao năng lực giảng viên đại học

Xây dựng cơ chế tài chính nâng cao năng lực giảng viên đại học

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.