[Infographics] Dự thảo đề xuất tăng 15% lương hưu, bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo dự thảo, từ ngày 01/01/2022 sẽ có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

[Infographics] Dự thảo đề xuất tăng 15% lương hưu, bảo hiểm xã hội
[Infographics] Dự thảo đề xuất tăng 15% lương hưu, bảo hiểm xã hội - Ảnh 1