[Infographics] Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Thành phố giảm 1 cơ quan hành chính tương đương sở; giảm 65 phòng thuộc sở, 154 đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị.

[Infographics] Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020 - Ảnh 1