[Infographics] Hà Nội sẽ triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Theo hanoimoi.com.vn

Đến ngày 31/3/2022, triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch số 234/KH-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố.

[Infographics] Hà Nội sẽ triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh
[Infographics] Hà Nội sẽ triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh - Ảnh 1