[Infographics] Hóa đơn điện tử mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Theo Tổng cục Thuế, việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.

[Infographics] Hóa đơn điện tử mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội? - Ảnh 1