[Infographics] Hoạt động thanh tra tài chính trong 7 tháng đầu năm 2021

T. Anh

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2021, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã tiến hành 37.601 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý 33.595.942 triệu đồng, thu nộp ngân sách 4.194.131 triệu đồng.

[Infographics] Hoạt động thanh tra tài chính trong 7 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1