[Infographics] Kết quả tích cực của ngành BHXH 8 tháng đầu năm 2020

Minh Thu

Với sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, công chức, ngành BHXH đã đạt được những kết quả tích cực trong 8 tháng đầu năm 2020.

[Infographics] Kết quả tích cực của ngành BHXH 8 tháng đầu năm 2020
[Infographics] Kết quả tích cực của ngành BHXH 8 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1