[Infographics] Kiến nghị xử lý tài chính 38.142.034 triệu đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thanh tra, kiểm tra 46.765 cuộc, đồng thời kiến nghị xử lý tài chính 38.142.034 triệu đồng.

[Infographics] Kiến nghị xử lý tài chính 38.142.034 triệu đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính - Ảnh 1