[Infographics] Lương tối thiểu vùng năm 2020: "Chốt" phương án tăng ở mức 5,5%

Theo TTXVN

Trong phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các bên bỏ phiếu thống nhất sẽ tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%, tăng từ 150.000 đến 240.000 đồng tùy theo từng vùng. Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 cao hơn năm 2019, đáp ứng 100% mức sống tối thiểu cho người lao động.

[Infographics] Lương tối thiểu vùng năm 2020: "Chốt" phương án tăng ở mức 5,5% - Ảnh 1