[Infographics] Mức phạt đối với vi phạm về quản lý thành viên của VNX và công ty con

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX ) và công ty con được quy định rõ tại Điều 22, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

[Infographics] Mức phạt đối với vi phạm về quản lý thành viên của VNX và công ty con - Ảnh 1