[Infographics] Mục tiêu 100% số huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo TTXVN

Mục tiêu đặt ra trong Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 100% số huyện trên cả nước có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

[Infographics] Mục tiêu 100% số huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1