[Infographics] Người bị ảnh hưởng do Covid-19 được hỗ trợ như thế nào?

Theo Tạ Lư - Đoàn Loan/vnexpress.net

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một triệu đồng/tháng, tối đa không quá 3 tháng.

[Infographics] Người bị ảnh hưởng do Covid-19 được hỗ trợ như thế nào? - Ảnh 1