[Infographics] Nhìn lại 15 lần tăng mức lương cơ sở

Theo TTXVN

Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7 tới do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

[Infographics] Nhìn lại 15 lần tăng mức lương cơ sở - Ảnh 1