Hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn xác định nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở

Hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn xác định nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở

Theo Bộ Tài chính, nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở bao gồm: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2023 (nếu có); Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023; Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao.
Chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ ngày 01/7/2020

Chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ ngày 01/7/2020

Đó là một trong những giải pháp cấp bách được Bộ Chính trị đặt ra tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
[Infographics] Nhìn lại 15 lần tăng mức lương cơ sở

[Infographics] Nhìn lại 15 lần tăng mức lương cơ sở

Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7 tới do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tăng mức thanh toán trực tiếp BHYT từ năm 2020

Tăng mức thanh toán trực tiếp BHYT từ năm 2020

Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14, lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như trước đó. Do vậy mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng tương ứng.
Tăng thêm 7,38% lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

Tăng thêm 7,38% lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo kết quả công tác năm 2019. Đáng chú ý, việc tinh giản biên chế, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của bộ, ngành, địa phương… đã giảm đáng kể.