[Infographics] Nhìn lại 9 sự kiện hợp tác quốc tế nổi bật trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2019

Năm 2019 là một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng về hợp tác quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho Việt Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng những năm tiếp theo.

[Infographics] Nhìn lại 9 sự kiện hợp tác quốc tế nổi bật trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2019 - Ảnh 1