Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường

Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.
Tăng cường thanh kiểm tra, lành mạnh hóa lĩnh vực thương mại điện tử

Tăng cường thanh kiểm tra, lành mạnh hóa lĩnh vực thương mại điện tử

Để phát triển lành mạnh, bền vững lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ chủ trì cùng với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, phân loại danh sách các website ứng dụng TMĐT, kinh doanh các nhóm hàng để dễ theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm.
Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể

Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể

Ngày 01/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 221/QĐ-BTC 2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể. Theo đó, hằng năm Bộ Tài chính sẽ là cơ quan nhận báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép kinh phí.
VBF: Nhà đầu tư ngoại chỉ "nút thắt" cản đường phục hồi kinh tế Việt Nam

VBF: Nhà đầu tư ngoại chỉ "nút thắt" cản đường phục hồi kinh tế Việt Nam

Các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục phản ánh về hiện tượng kéo dài thời gian xin được giấy phép kinh doanh. Đồng thời, đề cập tới những lĩnh vực đang rất nóng trong quá trình phục hồi kinh tế như mở cửa du lịch cần có quy định rõ ràng, thống nhất về F0, kéo dài thời gian cấp visa...
M&A sẽ bùng nổ trong năm 2022?

M&A sẽ bùng nổ trong năm 2022?

Ông Warrick Cleine - Chủ tịch KPMG Việt Nam và Campuchia cho rằng, M&A trong các lĩnh vực như Fintech, dịch vụ tài chính, logistics… sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư.