[Infographics] Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống Covid-19

Theo TTXVN

Với sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế; các bộ, ban, ngành, các địa phương luôn chủ động vào cuộc mạnh mẽ, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch.

[Infographics] Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống Covid-19 - Ảnh 1