[Infographics] Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

Thu An

BHXH tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

[Infographics] Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện
[Infographics] Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1