[Infographics] Quý III/2020: 80,6% doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất kinh doanh

Theo TTXVN

Đánh giá về quý III/2020, 80,6% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên hoặc giữ ổn định so với quý II.

[Infographics] Quý III/2020: 80,6% doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất kinh doanh - Ảnh 1