[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 đã tiếp nhận ủng hộ 8.459 tỷ đồng

T. Anh - N. Ánh

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 6/8/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 đã tiếp nhận ủng hộ 8.459 tỷ đồng - Ảnh 1