[Infographics] Số liệu nổi bật về phòng, chống tham nhũng

Theo TTXVN

Từ sau Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo ngày 15/1/2020 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nói riêng, tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực.

[Infographics] Số liệu nổi bật về phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1