[Infographics] Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các doanh nghiệp sản xuất

Theo TTXVN

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, các doanh nghiệp cần có những biện pháp như lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng nội bộ...

[Infographics] Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các doanh nghiệp sản xuất - Ảnh 1