[Infographics] Tại sao tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của các địa phương chậm?

PV.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân của các địa phương đã được chỉ ra tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 31/8/2020.

[Infographics] Tại sao tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của các địa phương chậm? - Ảnh 1