[Infographics] Thất nghiệp giảm, thu nhập tăng

Theo nhandan.com.vn

Tình hình lao động, việc làm cả nước trong chín tháng năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần.

[Infographics] Thất nghiệp giảm, thu nhập tăng - Ảnh 1