[Infographics] Xe Grab và taxi điện tử được đề xuất quản lý như thế nào?

Theo Tạ Lư - Đoàn Loan/vnexpress.net

Theo dự thảo nghị định 86 (sửa đổi) được trình Chính phủ, taxi truyền thống, xe Grab hoặc taxi điện tử đều phải có hộp đèn phía trên.

[Infographics] Xe Grab và taxi điện tử được đề xuất quản lý như thế nào? - Ảnh 1