[Infographics] Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm tăng gần 11%

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

7 tháng đầu năm, khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 3,9 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

[Infographics] Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm tăng gần 11% - Ảnh 1