Kế hoạch số 77/KH-UBND:

Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội


Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 9/4/2020 của UBND TP. Hà Nội về giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội năm 2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Kế hoạch số 77/KH-UBND