Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2013Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2013 - Ảnh 1


Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2013 - Ảnh 2