Quyết định số 645/QĐ-TTg:

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025


Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 645/QĐ-TTg.