Kế toán kiêm nhiệm có được khoán công tác phí?


Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của bạn đọc liên quan đến tiền khoán công tác phí đối với kế toán kiêm nhiệm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bạn đọc có gửi câu hỏi về Bộ Tài chính với nội dung: "Tôi hiện đang là viên chức kế toán công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, đồng thời tôi được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định phân công kiêm nhiệm công tác kế toán tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đak Pơ, Gia Lai. Bộ Tài chính cho tôi hỏi tôi có được thanh toán tiền khoán công tác phí tại Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định tại Thông tư 40 không? (Trong quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có quy định chi khoán công tác phí cho kế toán kiêm nhiệm)."

Giải đáp câu hỏi trên, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó, đối tượng áp dụng chế độ công tác phí là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân...

Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định về thanh toán tiền công tác phí theo tháng. Theo đó, đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác) thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư này; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

Theo quy định trên, việc chi trả công tác phí không phân biệt đối với cán bộ kiêm nhiêm và tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng đảm bảo đáp ứng điều kiện thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Do đó, đối với bạn đọc đang là viên chức kế toán công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đak Pơ (không thuộc đối tượng được khoán công tác phí), đồng thời kiêm nhiệm công tác kế toán tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đak Pơ được hưởng chế độ khoán công tác phí nếu thuộc đối tượng được khoán công tác phí theo tháng đảm bảo đáp ứng điều kiện thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đak Pơ.