Kết quả gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Nội dung: Việt Dũng - Thiết kế: T. Anh

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), đến nay, tổng số thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ước đạt gần 78.560 tỷ đồng.

Kết quả gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP - Ảnh 1