Nghị định số 52/2021/NĐ-CP: "Phao cứu sinh” cho doanh nghiệp trong khó khăn

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP: "Phao cứu sinh” cho doanh nghiệp trong khó khăn

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp (DN), chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập DN (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuế đất năm 2021 đã góp phần tạo ra cơ cấu dòng tiền và năng lực cho DN trong việc cầm cự trong thời gian tạm ngừng sản xuất, kinh doanh...
Tổng cục Thuế triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế,  tiền thuế đất năm 2021

Tổng cục Thuế triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất năm 2021

Ngày 20/4/2021, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục yêu cầu khẩn trương triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 2021.