Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cả nước 8 tháng 2023

8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,15 tỷ USD...

Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cả nước 8 tháng 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn