Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp 10 tháng

Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp 10 tháng

10 tháng năm 2023, cả nước có 183,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 479,3 nghìn tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 18 tỷ USD. Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có 95 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 251,2 triệu USD...
9 tháng, cả nước có hơn 116 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

9 tháng, cả nước có hơn 116 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.086,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 748,9 nghìn lao động. Nếu tính cả 1.486,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35,6 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 2.573,1 nghìn tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cả nước 8 tháng 2023

Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cả nước 8 tháng 2023

8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,15 tỷ USD...
Nhiều tín hiệu tích cực cho nền kinh tế

Nhiều tín hiệu tích cực cho nền kinh tế

Theo thống kê từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến hết tháng 8/2022 đã có khoảng 153 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động (tăng 32% so cùng kỳ năm 2021), với tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng (tăng 36,1% so cùng kỳ năm 2021).
Điểm tựa cho phục hồi kinh tế

Điểm tựa cho phục hồi kinh tế

Lần đầu tiên trong lịch sử, dữ liệu quản lý đăng ký kinh doanh ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường vượt con số 100 nghìn chỉ trong sáu tháng đầu năm.
Giải ngân vốn đầu tư công và đăng ký doanh nghiệp tăng mạnh

Giải ngân vốn đầu tư công và đăng ký doanh nghiệp tăng mạnh

Tháng 01/2021 khép lại, bức tranh chung về tình hình kinh tế - xã hội cả nước có nhiều triển vọng lạc quan, khi nhiều chỉ số có xu hướng tăng trưởng tích cực; Trong đó, nổi bật là giải ngân vốn đầu tư công tăng 24,5%, đăng ký doanh nghiệp tăng 10,5%.