Khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài?

Ngọc Anh

(Tài chính) Đây là một trong những vấn đề được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Mới đây nhất, Tổng cục Thuế cũng đã nhận được công văn số MD1-HDH/ACCT.L.011 ngày 30/ 10/2012 của Công ty Huyndai Engineering & Construction Co.Ltd (Tổ 8, Phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) phản ánh vướng mắc về việc khai, nộp thuế đối với khoản tiền tạm ứng .

Vấn đề này, Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 02 /TCT-CS ngày 02/1/2013 trả lời Công ty Huyndai Engineering & Construction Co.Ltd. Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam.

a) Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo lần phát sinh.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Huyndai là Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 theo Hợp đồng số ADB/MD1-TPIP.EPC 150911 ký ngày 15/9/2011, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế, tại Hợp đồng nhà thầu Công ty Huyndai ký với Bên Việt Nam có quy định Bên Việt Nam chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tý lệ % giá trị hợp đồng để Công ty Huyndai thực hiện hợp đồng thì Công ty Huyndai có trách nhiệm khai, nộp thuế TNDN đối với số tiền tạm ứng này theo quy định.

Trường hợp Công ty Huyndai nhận được tiền tạm ứng nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm ứng tiền.